——————————————————————————————————

01.10.2019 г.

“Извършване на строително-ремонтни дейности за нуждите на първо отделение на ЦПЗ – Благоевград ЕООД”

  • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 10.10.2019 г.  15:30 ч.

——————————————————————————————————

20.05.2019 г.

“Изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт на болнично бельо и работно облекло, собственост на Възложителя за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“

  • Краен срок за получаване на оферти:  7

——————————————————————————————————

15.06.2018 г.

 

“Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 – 2019 г.”

  • AОП №: 9077291
  • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 25.06.2018 г.  15:30 ч.
  • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 02.07.2018 г.  15:30 ч.

——————————————————————————————————

15.06.2018 г.

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 – 2019 г.”

  • AОП №: 9077290
  • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 25.06.2018 г.  15:30 ч.
  • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 02.07.2018 г.  15:30 ч.

—————————————————————————————————–

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПРЕДИ 2018 г.

—————————————————————————————————–