————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————-                                           
                                                     Публични покани

————————————————————————————————————-
11.07.2022 г

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД”

АОП №: 01190-2022-0004

————————————————————————————————————-
07.07.2022 г

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и осъществяване функциите на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за нуждите на Център за психично здраве – Благоевград ЕООД“

АОП №: 01190-2022-0003

————————————————————————————————————-
25.01.2022 г
„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”

АОП №: 01190-2022-0001

 • Краен срок за получаване на оферти:  
————————————————————————————————————-
06.12.2021 г
АОП №: 01190-2021-0006
————————————————————————————————————-
06.12.2021 г
“ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И  ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД”

АОП №: 01190-2021-0005

ПРЕКРАТЕНА

————————————————————————————————————-
04.08.2021 г

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“

АОП №:01190-2021-0004

————————————————————————————————————-
15.07.2021 г

“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД” 

АОП №:01190-2021-0003

ПРЕКРАТЕНА

————————————————————————————————————-

12.07.2021 г

“РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МОКРИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЦПЗ-БЛАГОЕВГРАД”

АОП №:01190-2021-0002

————————————————————————————————————-
25.05.2021 г

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”

АОП №: 01190-2021-0001

————————————————————————————————————-
25.05.2021 г

“Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.. за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД”

————————————————————————————————————-
25.05.2021 г
“Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.. за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД”
————————————————————————————————————-
25.05.2021 г
“Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г.. за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД”
————————————————————————————————————-

09.03.2021 г

” Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно съдова система“ ОП № 1 за нуждите на ЦПЗ-Благоевград ЕООД” 

————————————————————————————————————-

09.03.2021 г

“Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В Кръв и кръвотворни органи“ ОП № 1   за нуждите на ЦПЗ-Благоевград ЕООД

————————————————————————————————————-

30.11.2020 г.

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“
————————————————————————————————————-

30.10.2020 г.

„РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МОКРИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЦПЗ-БЛАГОЕВГРАД – ЕООД“

————————————————————————————————————-
12.06.2020 г.

ПОКАНА

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2020 – 2021 г.”

————————————————————————————————————-

18.05.2020 г.

„Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2020 – 2021 г.“

 • АОП №: 9098779
 • Краен срок за получаване на оферти:  29
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти               

  Дата: 05.06.2020 г. 15:30 ч.

————————————————————————————————————-

18.05.2020 г.

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2020 – 2021 г.”

 • АОП №: 9098778
 • Краен срок за получаване на оферти:  29
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти    

Дата: 05.06.2020 г. 15:30 ч.

————————————————————————————————————-

01.04.2020 г.

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
 • AОП №: 01190-2020-0001
 • Краен срок за получаване на оферти:  
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти                          Дата: 05.06.2020 г. 15:30 ч.

————————————————————————————————————-

22.10.2019 г.

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“

 • АОП №: 9093750
 • Краен срок за получаване на оферти:  01
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти    Дата: 08.11.2019 г.  15:30 ч.

————————————————————————————————————-

26.06.2019 г.

„Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2019 – 2020 г.“

 • АОП №: 9089647
 • Краен срок за получаване на оферти:  04
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти    Дата: 12.07.2019 г.  15:30 ч.

————————————————————————————————————-

26.06.2019 г.

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2019 – 2020 г.”

 • АОП №: 9089648
 • Краен срок за получаване на оферти:  04

————————————————————————————————————-

06.03.2019 г.
„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
 • AОП №: 01190-2019-0002
 • Краен срок за получаване на оферти:  
———————————————————————————————————————————-
11.01.2019 г.
„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
 • AОП №: 01190-2019-0001
 • Краен срок за получаване на оферти:  

————————————————————————————————————-

15.06.2018 г.

“Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 – 2019 г.”

 • AОП №: 9077291
 • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 25.06.2018 г.  15:30 ч.
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 02.07.2018 г.  15:30 ч.

————————————————————————————————————

15.06.2018 г.

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 – 2019 г.”

 • AОП №: 9077290
 • Краен срок за получаване нa оферти: Дата: 25.06.2018 г.  15:30 ч.
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 02.07.2018 г.  15:30 ч.

————————————————————————————————————-

27-02-2018 г.

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”
 • AОП №: 01190-2018-0001
 • Краен срок за получаване на оферти:  23/03/201815:30 часа

—————————————————————————————————————————————————–

Профил на купувача преди 2018